آتش سوزی انبار قطعات یدکی پس از 90 دقیقه تلاش خستگی ناپذیر مهار شد
فرهاد کاوه آهنگران با اشاره به آتش سوزی در انبار لوازم یدکی گفت: این آتش سوزی در کارگاه و

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>