آذربایجانی با حسین ماخینی به جهرمی تبریک می گوید / او پدر شد آخرین خبرها

آذربایجانی با حسین ماخینی به جهرمی تبریک می گوید / او پدر شد  آخرین خبرها


5fb9e6fecc9ea_2020-11-22_07-50

این فوتبالیست مشهور فوتبال با تبریک به حسین ماهینی وزیر ارتباطات ، جواب آزاری جهرمی را با طنز منتشر کرد.

به دنبال انتشار خبر تولد فرزند حسین ماهینی ، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران محمد جواد آذری جهرمی پیامی را در حساب توئیتر خود منتشر کرد که در آن این شوخی را به شوخی تبریک گفت و نوشت: “تبریک به حسین ماهینی عزیز ، بسیاری گفتند 8 برخی از افراد حتی از تاریخ تولد شانزده ساله شکایت داشتند. برخی از مردم به این توییت هگزادسیمال اعتراض کردند و گفتند که “یک پسر ، یک پدر” می تواند متولد شود ، “اما هیچ کس متوجه نشد که قرنطینه می تواند اثرات مثبتی داشته باشد ، این اولین بار است.”

در پاسخ به این پست توییتر ، حسین ماهینی ، فوتبالیست ایرانی در پاسخ به وزیر ارتباطات نوشت: “شما در حال حاضر 2-3 نفر جلو هستید.”

طنز وزیر ارتباطات با فوتبالیست معروف

این فوتبالیست مشهور با تبریک به حسین ماهینی وزیر ارتباطات ، طنزپذیری جواب آذری جهرمی را منتشر کرد.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5fb9e6fecc9ea_2020-11-22_07-50

به دنبال انتشار خبر تولد فرزند حسین ماهینی ، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران محمد جواد آذری جهرمی پیامی را در حساب توئیتر خود منتشر کرد که در آن این شوخی را به شوخی تبریک گفت و نوشت: “تبریک به حسین ماهینی عزیز ، بسیاری گفتند 8 برخی از افراد حتی از تاریخ هگزادسیمال تولد شکایت داشتند. برخی از مردم به این توییت هگزادسیمال اعتراض کردند و گفتند که “یک پسر ، یک پدر” می تواند متولد شود ، “اما هیچ کس متوجه نشد که قرنطینه می تواند اثرات مثبتی داشته باشد ، این اولین بار است.”

در پاسخ به این پست توییتر ، حسین ماهینی ، فوتبالیست ایرانی در پاسخ به وزیر ارتباطات نوشت: “شما در حال حاضر 2-3 نفر جلو هستید.”

طنز وزیر ارتباطات با فوتبالیست معروف

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>