آمارها نشان می دهد که ترامپ در انتخابات پیروز شد آخرین خبرها

آمارها نشان می دهد که ترامپ در انتخابات پیروز شد  آخرین خبرها


5fa183ef4002e_2020-11-03_19-53

در 100 سال گذشته تنها سه رئیس جمهور به دور دوم انتخاب نشده اند.

آمارها نشان می دهد در 100 سال گذشته فقط سه رئیس جمهور در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انتخاب نشده اند:
بوش 1992
کارتر 1980
هوور 1932

در 100 سال گذشته تنها سه رئیس جمهور به دور دوم انتخاب نشده اند.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5fa183ef4002e_2020-11-03_19-53

آمارها نشان می دهد در 100 سال گذشته فقط سه رئیس جمهور در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انتخاب نشده اند:
بوش 1992
کارتر 1980
هوور 1932

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>