آپارتمانها در تهران زیر متوسط ​​هستند

آپارتمانها در تهران زیر متوسط ​​هستند


5fb18a691f7b0_2020-11-15_23-37

برای خرید آپارتمان در مناطق مختلف بسته به منطقه و سال ساخت باید هزینه های متفاوتی پرداخت کنید.

یک مطالعه میدانی از پرونده های املاک و مستغلات ارائه شده در بازار 22 منطقه نشان می دهد: در برخی مناطق تهران هنوز هم می توانید واحدهای مسکونی را پیدا کنید که دارای قیمت هستند و زیر قیمت متوسط ​​آپارتمان در تهران ارائه می شوند.

برای خرید آپارتمان در مناطق مختلف بسته به منطقه و سال ساخت باید هزینه های متفاوتی پرداخت کنید.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5fb18a691f7b0_2020-11-15_23-37

یک مطالعه میدانی از پرونده های املاک و مستغلات ارائه شده در بازار 22 منطقه نشان می دهد: در برخی مناطق تهران هنوز می توانید واحدهای مسکونی را پیدا کنید که دارای قیمت هستند و زیر قیمت متوسط ​​آپارتمان در تهران ارائه می شوند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>