آیا ترامپ قبل از ترک مسئولیت با تصمیمات سیاست خارجی عجله دارد؟رئیس جمهور مستعفی ایالات متحده در حال عقب نشینی نیروهای خود از افغانستان و عراق است و گفته می شود در حال بررسی اقدام علیه ایران است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>