آیا زمان شکستن انحصار فیس بوک فرا رسیده است؟در حالی که غول 800 میلیارد دلاری شبکه های اجتماعی برای مهار اطلاعات غلط تحت فشار قرار دارد ، همچنین به خفه کردن رقابت متهم شده است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>