آیا واکسن تاج آزاد می شود؟ / پوتین: ما در حال بررسی هستیم
به گزارش ایتارتاس ، پوتین روز جمعه گفت: “به طور طبیعی ، اولویت اصلی ما نزدیک کردن تلاش هایمان است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>