آیا DRC خود را به آشفتگی جدیدی می اندازد؟

[ad_1]

اقدامی برای سرنگونی ائتلاف حاکم در جمهوری دموکراتیک کنگو بحران سیاسی را در پی داشته است.

[ad_2]

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>