آیت الله فاضل لنکرانی با انتقاد از تخریب خانه زنان در بندرعباس: اجازه ندهید این مسائل در جمهوری اسلامی بوجود آید
آیت الله فاضل لنکرانی گفت: همه حوزه های علمیه ، بزرگان ، همه مراجع و همه علما این عمل را محکوم می کنند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>