آینده روابط ایران و آمریکا دشوار است / من شهادت سربازان و نیروهای ایرانی را در سوریه تأیید نمی کنم
گفت خطیب زاده امروز (یکشنبه) در یک نشست هفتگی با خبرنگاران در قالب یک کنفرانس ویدیویی ،

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>