اتفاقی بی سابقه برای رئیس جمهور ایالات متحده! / فیلم | آخرین خبرها

اتفاقی بی سابقه برای رئیس جمهور ایالات متحده!  / فیلم |  آخرین خبرها


5fa5204923914_2020-11-06_13-37

شبکه MSNBC پخش سخنان ترامپ را به دلیل آنچه خلاف واقع خواند متوقف کرد و از ادامه آن خودداری کرد.

شبکه MSNBC پخش سخنان ترامپ را به دلیل آنچه خلاف واقع خواند متوقف کرد و از ادامه آن خودداری کرد.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>