احمدی نژاد هیچ سندی ارائه نکرده و اظهارات وی نادرست است

احمدی نژاد هیچ سندی ارائه نکرده و اظهارات وی نادرست است

[ad_1]

5fbe6ed69bfe9_2020-11-25-25_18-18

وزیر بهداشت با درخواست کمیته اطلاع رسانی ستاد ملی تاج برای پاسخگویی به برخی سو susp ظن های مطرح شده در فضای مجازی ، وزیر بهداشت با ارسال نامه ای به این شبهات پاسخ داد.

وزیر بهداشت با درخواست کمیته اطلاع رسانی ستاد ملی تاج برای پاسخگویی به برخی شبهات مطرح شده در فضای مجازی ، وزیر بهداشت با ارسال نامه ای به این شبهات پاسخ داد.

وزیر بهداشت در پاسخ کتبی ، با رد ادعاهای آقای احمدی نژاد ، به وجود گروه مجرب خبره در زمینه تهیه دارو ، آزمایشات لازم و مراحل فنی و قانونی واکسیناسیون در وزارت بهداشت و ستاد تاج اشاره کرد و تأکید کرد که علی رغم تحریم ها کشور: اگر این دارو در بیماری کرونر قلب مفید باشد و آزمایشات علمی و بالینی م effectiveثری داشته باشد ، ما آن را آماده می کنیم.

نمکی با اشاره به اینکه روابط ایران با سایر کشورهایی که واکسن یا داروی م againstثر علیه تاج تولید می کنند از طریق سازمان های بین المللی انجام می شود ، تأکید کرد: تاکنون هیچ دارویی در ایالات متحده ، اروپا و آسیا بدون بیماری عروق کرونر قلب استفاده نشده است. تعیین نکن بعلاوه ، برای این موارد به کسی پول پرداخت نشده است.

وزیر بهداشت نوشت: اگرچه اظهارات مصاحبه را ادامه داد ، اما تاکنون اسنادی برای ادعاهای خود ارسال نکرده است.


وزیر بهداشت با درخواست کمیته اطلاع رسانی ستاد ملی تاج برای پاسخگویی به برخی سو susp ظن های مطرح شده در فضای مجازی ، وزیر بهداشت با ارسال نامه ای به این شبهات پاسخ داد.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5fbe6ed69bfe9_2020-11-25-25_18-18

وزیر بهداشت با درخواست کمیته اطلاع رسانی ستاد ملی تاج برای پاسخگویی به برخی سو susp ظن های مطرح شده در فضای مجازی ، وزیر بهداشت با ارسال نامه ای به این شبهات پاسخ داد.

وزیر بهداشت در پاسخ کتبی ، با رد ادعاهای آقای احمدی نژاد ، به وجود گروه مجرب خبره در زمینه تهیه دارو ، آزمایشات لازم و مراحل فنی و قانونی واکسیناسیون در وزارت بهداشت و ستاد تاج اشاره کرد و تأکید کرد که علی رغم تحریم ها کشور: اگر این دارو در بیماری کرونر قلب مفید باشد و آزمایشات علمی و بالینی م effectiveثری داشته باشد ، ما آن را تهیه می کنیم.

نمکی با اشاره به اینکه ارتباط ایران با سایر کشورهایی که واکسن یا دارویی موثر علیه تاج تولید می کنند از طریق سازمان های بین المللی است ، تأکید کرد: تاکنون هیچ دارویی در ایالات متحده ، اروپا و آسیا بدون بیماری عروق کرونر قلب استفاده نشده است. تعیین نکن بعلاوه ، برای این موارد به کسی پول پرداخت نشده است.

وزیر بهداشت نوشت: اگرچه اظهارات مصاحبه را ادامه داد ، اما تاکنون اسنادی برای ادعاهای خود ارسال نکرده است.


[ad_2]

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>