احمدی نژاد و خاتمی شانسی برای کاندیداتوری مجدد برای ریاست جمهوری ندارند / دولت روحانی تجربه خوبی برای اصلاح طلبان نبود | آخرین خبرها

احمدی نژاد و خاتمی شانسی برای کاندیداتوری مجدد برای ریاست جمهوری ندارند / دولت روحانی تجربه خوبی برای اصلاح طلبان نبود |  آخرین خبرها


5fb9815ce9b90_2020-11-22_00-36

مدیر دفتر مطالعه و تدوین تاریخ ایران گفت: آقایان احمدی نژاد و خاتمی آنچه را که می توانستند انجام داده اند و دیگر فرصتی برای انتخاب ندارند.

عباس سلیمی نمین درباره انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 به هوبر فرا گفت: “تحرک ، انگیزه آرزو و قدرت باید سه ویژگی رئیس جمهور آینده باشد.” بنظر می رسد اصولگرایان شانس بیشتری دارند.

وی ادامه داد: به غیر از دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب ، فرصتی بدهید تا خود را به جریان های جدید سیاسی ثابت کنید. دولت روحانی برای اصلاح طلبان خوب نبود. علاوه بر رفاه شخصی ، آقای روحانی دارای خصوصیاتی است که تحت شرایط خاص مشکلات وی را دوچندان می کند.

جزئیات گفتگو را در زیر گوش دهید و درباره آنها نظر دهید.

مدیر دفتر مطالعه و تدوین تاریخ ایران گفت: آقایان احمدی نژاد و خاتمی آنچه را که می توانستند انجام داده اند و دیگر فرصتی برای انتخاب ندارند.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

عباس سلیمی نمین در گفتگو با هوبر فرا در مورد انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 اظهار داشت: تحرک ، انگیزه کار و قدرت باید سه ویژگی رئیس جمهور آینده باشد. به نظر می رسد بنیادگرایان شانس بیشتری دارند.

وی ادامه داد: به غیر از دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب ، فرصتی بدهید تا خود را به جریان های جدید سیاسی ثابت کنید. دولت روحانی برای اصلاح طلبان خوب نبود. آقای روحانی علاوه بر رفاه شخصی ، دارای خصوصیاتی است که تحت شرایط خاص مشکلات وی را دوچندان می کند.

جزئیات گفتگو را در زیر گوش دهید و درباره آنها نظر دهید.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>