اردوغان خواستار ایجاد دو کشور در قبرس شد
رجب طیب اردوغان ، رئیس جمهور ترکیه ، که روز یکشنبه وارد شمال قبرس شد ، گفت که این ضروری است

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>