از مدیران رسانه بخواهید تا به طور گسترده در انتخابات شرکت کنند 4 آذر | آخرین خبرها

از مدیران رسانه بخواهید تا به طور گسترده در انتخابات شرکت کنند 4 آذر |  آخرین خبرها


5fad1ed403f3e_2020-11-12_15-09

شصت و دو نامزد به نفع پدرام پاک استعفا دادند.

شصت و دو نامزد تصدی سمت مدیر اجرایی هیئت نظارت بر مطبوعات با صدور بیانیه های جداگانه استعفای خود را در حمایت از نامزد سابق وكیل و مدیر كل مطبوعات و خبرگزاری های محلی پدراما پاك عین اعلام كردند. آنها از انتخاب و انتخاب “پدراما پاک آئین” به عنوان شایسته ترین نامزد خبر دادند.

پدرام پاک آیین ، رهبر انتخابات 11 نوامبر ، 1030 رأی را به دست آورد که 45 درصد از کل آرا cast اخذ شده است.

لیست 62 نامزد به شرح زیر است:
1- حمید آملشكریان ، مدیر عامل اخبار طلا
2- وحید اعظمی ، مدیر زنگ هشدار
3- Athena Amrolahipur ، مدیر مسئول راه مردم
4- دکتر محمد حسین ایمانی اینی هوشیو ، مدیر علم و فرهنگ
5- حمید توران پور ، مدیر عامل اخبار هنر
6- سعید حسین جعفری ، مدیر مسئول South Today
7- حسینعلی حسینی ، مدیر ارشد اجرایی
8- حامد دریز ، مدیرعامل پردیسون نیوز
9- Mace Riah ، مدیر عامل شرکت Riah
10 – محمد کریمی ، مدیر پهلوان
11- محمدرضا تالش بهرامی ، مدیر موج شمال
12 – علیرضا مهدی زاده ، مدیرعامل راوی امروز
13- محمد گیاسواندی ، مدیر عامل اخبار معتبر
14- عیسی وحدت جوان ، مدیر اخبار شهر
15- جواد نبوتی ، مدیر عامل فیست نیوز
16 – لیلا تاجری مدیر عامل شروع کار است
17- مریم میخانک بابای ، مدیر-مدیر ذخایر انرژی
18 – علیرضا مفتاحی ، رئیس “نسل انقلاب”
19- حسین کریمی ، مدیرعامل Hoveyda Economy
20- سجاد ایمن ، مدیر عامل
21- عبدالرسول خلیفه ، مدیر مسئول زیارت عتبات
22- فاطمه عبدالمهدی ، مسئول دنیای کودکان
23. زهرا چم ، مدیر عامل “راه های رسیدن به ثروت”
ساعت 24- سعید ذاکری ، مدیر عامل ذاکر خبر
25- سارا حکم آبادی ، مدیر مسئول در دنیای عکس و گرافیک
26- مری کاظمی ، مدیر اجرایی بازنشسته جهان
27- محمد مهاتتی ، مدیرعامل محمودآباد آنلاین
28- علیرضا یعقوبی ، مدیر عامل فردو
29- حسین عرب نژاد ، مدیر مسئول میخان نوین
30- مراد طاهرنیا ، مدیر فرهنگ مالایی
31- محمد سده طاهری ، مسئول حادثه
32- محمد احمدی یوسفی ، مدیر جلسات اجرایی
33- مهدی رودگر ، مدیر عامل اقتصاد جوان
34- حامد کاظم زاده خویی ، مدیرعامل ندای گلام
35- رضا میرزاد ، مدیر عامل ، سفیر ایلام
36- مجید طالب زاده ، مدیرعامل شنا – ورزشهای آبی
37- عبدالسلام معروفی ، مدیرعامل آوای مرز
38- اشکان یوسفی ، مدیر عامل اخبار روز
39- زینب هاشمی مدیر مسئول کیا است
40- محمود اکبری کیا ، رئیس اجرایی مدارا
41- علی پاکزاد ، رئیس اجرایی عصر اقتصادی
42- مصطفی گفاری ، مدیر عامل همدان خبر
43- بهاره نوری ، مدیرعامل شرکت اقتصاد گستر شمال
44- سجاد تگی پور ، مدیرعامل آسبات نیوز
45- کیانوش سوری ، مدیرعامل کلماکره
46- حمیدرضا محمدیاری ، مدیر عامل بازار تجارت پارس
47- سیدا کریمی ، مدیرعامل سعید خبر
48-ابوطالب ترخانی نژاد ، مدیر اخبار کوهنانی
49- مزار هوشمند ، مدیرعامل پیام عسلویه
50- علیرضا عسکری اشکذر ، مدیر عامل اشکذر خبر
51- عینولا حسین زاده ، رهبر اجرایی طبق اصناف
52- مسعود برزگر جلالی ، مدیر عامل ساقی آذربایجان
53- احمد خراسانی ، مدیر عامل احبار لالی
54- دیوید مرادیفورد ، مدیر اجرایی مطبوعات مهرگان
55- محمد رشیدپور ، مدیر عامل خبر صبح ملت
56- دیوید مرادیفورد ، مدیر اجرایی مطبوعات مهرگان
57- علی چگنی ، رئیس ناگاوند ، فریاد می زند
58- محمدرضا ناروزی ، مدیر عامل نصیر نیوز
59- حمیدرضا شهروی ، مدیر اجرایی سونات تهران
60- سید شهرام صفوی میرمحله ، مدیر مسئول تیجرا
61- حسن زایی جباری ، مدیرعامل آزرتاش
62- ایمان ایزدی مگدم ، مدیر مسئول بیمه

هجدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران اجرایی مسئول مطبوعات ، خبرگزاری ها و سایت های خبری مطابق با دو دوره قبلی در تاریخ 11 نوامبر به صورت الکترونیکی برگزار شد و به دلیل عدم کسب حد نصاب به دور دوم موکول شد. دور دوم این انتخابات در تاریخ 25 دسامبر برگزار می شود.

شصت و دو نامزد به نفع پدرام پاک استعفا دادند.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5fad1ed403f3e_2020-11-12_15-09

شصت و دو کاندیدای سمت مدیر اجرایی هیئت نظارت بر مطبوعات با صدور بیانیه های جداگانه ای استعفای خود را در حمایت از نامزد سابق وکالت و مدیرعامل مطبوعات و خبرگزاری های محلی پدراما پاک عین اعلام کردند. آنها از انتخاب و انتخاب “پدراما پاک آئین” به عنوان شایسته ترین نامزد خبر دادند.

پدرام پاک آیین ، رهبر انتخابات 11 نوامبر ، 1030 رأی را به دست آورد که 45 درصد از کل آرا cast اخذ شده است.

لیست 62 نامزد به شرح زیر است:
1- حمید آملشكریان ، مدیر عامل اخبار طلا
2- وحید اعظمی ، مدیر زنگ هشدار
3- Athena Amrolahipur ، مدیر مسئول راه مردم
4- دکتر محمد حسین ایمانی اینی هوشیو ، مدیر علم و فرهنگ
5- حمید توران پور ، مدیر عامل اخبار هنر
6- سعید حسین جعفری ، مدیر مسئول South Today
7- حسینعلی حسینی ، مدیر ارشد اجرایی
8- حامد دریز ، مدیرعامل پردیسون نیوز
9- Mace Riah ، مدیر عامل شرکت Riah
10 – محمد کریمی ، مدیر پهلوان
11- محمدرضا تالش بهرامی ، مدیر موج شمال
12 – علیرضا مهدی زاده ، مدیرعامل راوی امروز
13- محمد گیاسواندی ، مدیر عامل اخبار معتبر
14- عیسی وحدت جوان ، مدیر اخبار شهر
15- جواد نبوتی ، مدیر عامل فیست نیوز
16 – لیلا تاجری مدیر عامل شروع کار است
17- مریم میخانک بابای ، مدیر-مدیر ذخایر انرژی
18 – علیرضا مفتاحی ، رئیس “نسل انقلاب”
19- حسین کریمی ، مدیرعامل Hoveyda Economy
20- سجاد ایمن ، مدیر عامل
21- عبدالرسول خلیفه ، مدیر مسئول زیارت عتبات
22- فاطمه عبدالمهدی ، مسئول دنیای کودکان
23. زهرا چم ، مدیر عامل “راه های رسیدن به ثروت”
ساعت 24- سعید ذاکری ، مدیر عامل ذاکر خبر
25- سارا حکم آبادی ، مدیر مسئول در دنیای عکس و گرافیک
26- مری کاظمی ، مدیر اجرایی بازنشسته جهان
27- محمد مهاتتی ، مدیرعامل محمودآباد آنلاین
28- علیرضا یعقوبی ، مدیر عامل فردو
29- حسین عرب نژاد ، مدیر مسئول میخان نوین
30- مراد طاهرنیا ، مدیر فرهنگ مالایی
31- محمد سده طاهری ، مسئول حادثه
32- محمد احمدی یوسفی ، مدیر جلسات اجرایی
33- مهدی رودگر ، مدیر عامل اقتصاد جوان
34- حامد کاظم زاده خویی ، مدیرعامل ندای گلام
35- رضا میرزاد ، مدیر عامل ، سفیر ایلاما
36- مجید طالب زاده ، مدیرعامل شنا – ورزشهای آبی
37- عبدالسلام معروفی ، مدیرعامل آوای مرز
38- اشکان یوسفی ، مدیر عامل اخبار روز
39- زینب هاشمی مدیر مسئول کیا است
40- محمود اکبری کیا ، رئیس اجرایی مدارا
41- علی پاکزاد ، رئیس اجرایی عصر اقتصادی
42- مصطفی گفاری ، مدیر عامل همدان خبر
43- بهاره نوری ، مدیرعامل شرکت اقتصاد گستر شمال
44- سجاد تگی پور ، مدیرعامل آسبات نیوز
45- کیانوش سوری ، مدیرعامل کلماکره
46- حمیدرضا محمدیاری ، مدیر عامل بازار تجارت پارس
47- سیدا کریمی ، مدیرعامل سعید خبر
48-ابوطالب ترخانی نژاد ، مدیر اخبار کوهنانی
49- مزار هوشمند ، مدیرعامل پیام عسلویه
50- علیرضا عسکری اشکذر ، مدیر عامل اشکذر خبر
51- عینولا حسین زاده ، رهبر اجرایی طبق اصناف
52- مسعود برزگر جلالی ، مدیر عامل ساقی آذربایجان
53- احمد خراسانی ، مدیر عامل احبار لالی
54- دیوید مرادیفورد ، مدیر اجرایی مطبوعات مهرگان
55- محمد رشیدپور ، مدیر عامل خبر صبح ملت
56- دیوید مرادیفورد ، مدیر اجرایی مطبوعات مهرگان
57- علی چگنی ، رئیس ناگاوند ، فریاد می زند
58- محمدرضا ناروزی ، مدیر عامل نصیر نیوز
59- حمیدرضا شهروی ، مدیر اجرایی سونات تهران
60- سید شهرام صفوی میرمحله ، مدیر تیجر
61- حسن زایی جباری ، مدیرعامل آزرتاش
62- ایمان ایزدی مگدم ، مدیر مسئول بیمه

هجدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران اجرایی مسئول مطبوعات ، خبرگزاری ها و سایت های خبری مطابق با دو دوره قبلی در تاریخ 11 نوامبر به صورت الکترونیکی برگزار شد و به دلیل عدم کسب حد نصاب به دور دوم موکول شد. دور دوم این انتخابات در تاریخ 25 دسامبر برگزار می شود.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>