استرداد “شرقی” با دیپلماسی منفعل حاصل نخواهد شد / دیپلمات ها باید از پخش توییت جلوگیری کنند!

استرداد "شرقی" با دیپلماسی منفعل حاصل نخواهد شد / دیپلمات ها باید از پخش توییت جلوگیری کنند!


5fb7aceb185d6_2020-11-20_15-17

یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: مقامات وزارت خارجه هیچ اقدامی برای بازگرداندن شرق به کشور انجام نداده اند و در این زمینه منفعلانه عمل کرده و فقط توئیت کرده اند.

ابراهیم عزیزی به ضعف دستگاه دیپلماسی در مورد استرداد هواری ، یک مقام فاسد اقتصادی از کانادا اشاره کرد و گفت: به دولت کانادا

سخنگوی مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر مقامات وزارت امور خارجه به دنبال پیگیری و حل مسائل بین المللی از طریق دیپلماسی هستند ، باید یک توئیت بگذارند و برای بازگرداندن حداقل یک مقام فاسد اقتصادی به میدان بروند. و در این راستا ، هر گونه کمک از دستگاه های دیگر به تأخیر نمی افتد.

رئیس کمیته امنیت کمیته امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: وزارت امور خارجه برای بازگشت به شرق اقدامی سریع انجام نمی دهد و منفعلانه عمل می کند ، مانند سایر مواردی که اگر می خواهند مسائل دیپلماتیک را از طریق توییتر تبلیغ کنند باید درک کنند. آنها به جایی نمی روند.

وی گفت: احضار متولی منافع کانادا به سادگی کافی نیست و البته به نتیجه مطلوبی نیز نخواهیم رسید ، اما باید با دقت به دنبال استرداد شرق باشیم و شکایت خود را به جامعه جهانی ارسال کنیم.

یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: مقامات وزارت خارجه هیچ اقدامی برای بازگرداندن شرق به کشور انجام نداده اند و در این زمینه منفعلانه عمل کرده و فقط توئیت کرده اند.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5fb7aceb185d6_2020-11-20_15-17

ابراهیم عزیزی به ضعف دستگاه دیپلماسی در مورد استرداد هواری ، یک مقام فاسد اقتصادی از کانادا اشاره کرد و گفت: به دولت کانادا

سخنگوی مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر مقامات وزارت امور خارجه به دنبال پیگیری و حل مسائل بین المللی از طریق دیپلماسی هستند ، باید یک توئیت بگذارند و برای بازگرداندن حداقل یک مقام فاسد اقتصادی به میدان بروند. و در این راستا ، هر گونه کمک از دستگاه های دیگر به تأخیر نمی افتد.

رئیس کمیته امنیت کمیته امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: وزارت امور خارجه برای بازگشت به شرق اقدامی سریع انجام نمی دهد و منفعلانه عمل می کند ، مانند سایر مواردی که اگر می خواهند مسائل دیپلماتیک را از طریق توییتر تبلیغ کنند باید درک کنند. آنها به جایی نمی روند.

وی گفت: احضار متولی منافع کانادا به سادگی کافی نیست و البته به نتیجه مطلوبی نیز نخواهیم رسید ، اما باید با دقت به دنبال استرداد شرق باشیم و شکایت خود را به جامعه جهانی ارسال کنیم.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>