استفاده شخصی از اینترنت در محل کار آخرین خبرها

استفاده شخصی از اینترنت در محل کار  آخرین خبرها


5fac41438382b_2020-11-11_23-23

رهبران انقلاب اسلامی به همه پرسی استفاده شخصی از اینترنت در محل کار پاسخ دادند.

رهبران انقلاب اسلامی به همه پرسی استفاده شخصی از اینترنت در محل کار پاسخ دادند.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5fac41438382b_2020-11-11_23-23

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>