اسلحه گرم را در پوشش لوازم خانگی به ایران وارد کنید!

اسلحه گرم را در پوشش لوازم خانگی به ایران وارد کنید!


5f99ba460fd61_2020-10-28_22-06

سربازان گمنام امام زمان (عج) 64 قبضه اسلحه شکاری را در مازندران پیدا کردند.

سربازان گمنام امام زمان (عج) در استان مازندران 64 قبضه اسلحه گرم و سلاح شکاری غیرقانونی را در پوشش لوازم خانگی کشف و ضبط کردند.

پس از این اقدام ، سازمان اطلاعات سپاه مازندران هفت نفر را دستگیر و یک مجروح نیز در بیمارستان تحت درمان است.

راهزنان برای ایجاد خطر در جامعه این سلاح ها را به کشور وارد کرده و در استان ها توزیع می کردند.

سربازان گمنام امام زمان (عج) 64 قبضه اسلحه شکاری را در مازندران پیدا کردند.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

سربازان گمنام امام زمان (عج) در استان مازندران 64 قبضه اسلحه گرم و سلاح شکاری غیرقانونی را تحت عنوان لوازم خانگی کشف و ضبط کردند.

به دنبال این اقدام ، سپاه هفت نفر را در مازندران دستگیر کرد و یکی از آنها تحت معالجه بیمارستانی قرار گرفت.

راهزنان برای ایجاد خطر در جامعه این سلاح ها را به کشور وارد کرده و در استان ها توزیع می کردند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>