اظهارات این فعال رسانه ای مبنی بر تیراندازی ویلا را رد کنید
به دنبال ادعای دروغین فعال رسانه ای یاشار سلطانی در مورد عدم رعایت دستور تخلیه

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>