اعلام زمان پرداخت کمک هزینه نوامبر / هر خانوار چند یارانه دریافت می کند؟ | خبر فوری

اعلام زمان پرداخت کمک هزینه نوامبر / هر خانوار چند یارانه دریافت می کند؟  |  خبر فوری


5f9c53347ccdf_5f9c53347cce2

یارانه معیشت خانوارها فردا در حساب سرپرست خانوار نگهداری می شود.

سازمان یارانه ها اعلام کرد که کمک هزینه معیشت آبان به سرپرستان خانوارهای مشمول این طرح از روز شنبه (10 نوامبر) پرداخت می شود.

یارانه نقدی 45500 تومان

طبق اعلام سازمان یارانه هفده یازدهم آبانای یارانه 45 هزار و 500 تن به حساب سرپرست خانوار پرداخت می شود. این یارانه معادل 45500 تامان است. بنابراین یک خانواده 5 نفره معمولی در کشور 205 هزار تن یارانه بنزین ، 300 هزار جلد یارانه خرید کالاهای اساسی و 227 هزار تن یارانه نقدی دریافت می کند که در مجموع 732 هزار تن یارانه است. شمرده شده

خانواده های پنج نفر تحت پوشش م institutionsسسات تابعه 205 هزار تن یارانه زنده بنزین ، 600 هزار جلد یارانه خرید کالاهای اساسی و 610 هزار تن یارانه نقدی دریافت می کنند که جمعاً یک میلیون و 415 هزار یارانه است. یارانه نقدی این گروه از خانوارها در سال جاری به عنوان 122000 تمکن تصویب شد.

یارانه معیشت خانوارها فردا در حساب سرپرست خانوار نگهداری می شود.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5f9c53347ccdf_5f9c53347cce2

سازمان یارانه ها اعلام کرد که یارانه مسکن در ماه نوامبر به سرپرستان خانوارهای مشمول این طرح از روز شنبه (10 نوامبر) پرداخت می شود.

یارانه نقدی 45500 تومان

براساس اعلام سازمان یارانه هفده یازدهم آبانای یارانه 45 هزار و 500 تومان به حساب سرپرست خانوار پرداخت می شود. این یارانه معادل 45،500 تامان است. بنابراین یک خانواده 5 نفره عادی در کشور 205 هزار جلد یارانه معیشتی بنزین ، 300 هزار جلد یارانه کالاهای اساسی و 227 هزار جلد یارانه نقدی دریافت می کند که در مجموع 732 هزار فقره یارانه است. شمرده شده

خانواده های پنج نفر تحت پوشش م institutionsسسات تابعه 205 هزار تن یارانه زنده بنزین ، 600 هزار جلد یارانه خرید کالاهای اساسی و 610 هزار تن یارانه نقدی به مبلغ 415 هزار تن دریافت می کنند. مبلغ یارانه نقدی این گروه از خانوارها در سال جاری 122 هزار تومان تصویب شد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>