افتتاح 14 سکه و یک جام عتیقه در میامی
رئیس پلیس میامی از کشف 14 سکه و یک جام عتیقه خبر داد و گفت ارزش این کشفیات 300 مایل است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>