اقدام شیطانی زنی از تهران در آسانسور بین دو مرد / فیلم | آخرین خبرها

اقدام شیطانی زنی از تهران در آسانسور بین دو مرد / فیلم |  آخرین خبرها


5f9efc6c66a43_2020-11-01_21-50

زنی از تهران شر در آسانسور حرکت می کند.

یک زن عصبانی که آزمایش عروق کرونر مثبت دارد ، بیماری را به دیگران منتقل می کند. در تهران اتفاق افتاد.
در زمان نوشتن این زن بازداشت نشده است. اطلاعات بیشتر متعاقباً اعلام خواهد شد.

زنی از تهران شر در آسانسور حرکت می کند.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

زنی عصبانی که به نظر می رسد آزمایش عروق کرونر دارد ، این بیماری را به دیگران منتقل می کند. در تهران اتفاق افتاد.
در زمان نوشتن این زن بازداشت نشده است. اطلاعات بیشتر متعاقباً اعلام خواهد شد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>