اندازه جریمه ترافیک شبانه تغییر کرده است! / فیلم | خبر فوری

اندازه جریمه ترافیک شبانه تغییر کرده است!  / فیلم |  خبر فوری


5fb969fdc5074_2020-11-21_22-56

علیرضا رییسی ، معاون وزیر بهداشت گفت: جریمه تردد در شب در شهرهای سرخ ، با وجود اعلام قبلی وزیر کشور ، 200 هزار تامان است ، نه 500 هزار تامان!

علیرضا رییسی ، معاون وزیر بهداشت گفت: جریمه تردد در شب در شهرهای سرخ ، با وجود اعلام قبلی وزیر کشور ، 200 هزار تامان است ، نه 500 هزار تامان!

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>