ایرانی ها سومین کشور جهان هستند که انتخابات آمریکا را رصد می کنند / آمریکایی ها نهمین کشور هستند!

ایرانی ها سومین کشور جهان هستند که انتخابات آمریکا را رصد می کنند / آمریکایی ها نهمین کشور هستند!


5fa52b27c7067_2020-11-06_14-23

“انتخابات در امریکا 2020” ادامه دارد تا زمانی که ایرانیان در جستجوی نتایج انتخابات در رتبه سوم قرار بگیرند. این در حالی است که خود آمریکایی ها در جایگاه نهم قرار دارند.

“انتخابات در امریکا 2020” ادامه دارد تا زمانی که ایرانیان در جستجوی نتایج انتخابات در رتبه سوم قرار بگیرند. این در حالی است که خود آمریکایی ها در جایگاه نهم قرار دارند.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5fa52b27c7067_2020-11-06_14-23

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>