ایران چه استراتژی ای را باید علیه دولت بایدن دنبال کند؟ / چگونه تنش را کاهش دهیم؟
با بایدن ، رئیس جمهور بعدی ایالات متحده ، یک سوال اساسی پیش می آید: برج چه خواهد شد؟

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>