ایمان گافورا در یک قدم از سوابق محمود فکررا | اخبار فوری

ایمان گافورا در یک قدم از سوابق محمود فکررا |  اخبار فوری


5fb8cd3862950_5fb8cd3862952

کاپیتان استقلال دو هدف دیگر برای رسیدن به رکورد سرمربی این تیم دارد.

وریا گافوری قبل از رسیدن به رکورد محمود فکررا دو گل دیگر به ثمر رساند که به لطف آن در دیدار برابر فولاد گلزنی کرد.

گافوری تاکنون 20 گل به ثمر رسانده است و فقط دو گل مانده تا در 22 گلی که محمود فکررا به ثمر رسانده است ، شرکت کند.

کاپیتان استقلال دو هدف دیگر برای رسیدن به رکورد سرمربی این تیم دارد.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5fb8cd3862950_5fb8cd3862952

وریا گافورا قبل از رسیدن به رکورد محمود فکررا دو گل مانده بود که به لطف آن در دیدار برابر فولاد گلزنی کرد.

تاکنون گافوری 20 گل به ثمر رسانده است و برای شرکت در 22 گل محمود فکررا تنها دو گل دیگر برای او باقی مانده است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>