این کتاب 10 سنت به قیمت یک میلیون و نیم دلار فروخته شد! عکس آخرین خبرها

این کتاب 10 سنت به قیمت یک میلیون و نیم دلار فروخته شد!  عکس  آخرین خبرها


“باری سندول ، معاون حراجی Heritage Heritage ، در مورد فروش گفت: من از نتیجه به هیچ وجه متعجب نیستم. به هر حال ، این یکی از بهترین نسخه هایی است که می توانید در یکی از مهمترین کمیک های منتشر شده تاکنون پیدا کنید.

فروش کمیک کارآگاهی در اولین جلسه حراج “میراث” برگزار شد – یک رویداد چهار روزه برای ایجاد کمیک و کمیک ، که تا 22 نوامبر ادامه دارد و شامل مواردی از به اصطلاح “مجموعه آلفرد پنیورث” – مجموعه Bandman Randy Lawrence است. . لارنس شماره 2 بتمن ، از سال 1940 ، در همان جلسه 63000 دلار فروخت.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>