بایدن رأی می دهد که سقوط دلار مشابه قطعنامه 598 باشد | آخرین خبرها

بایدن رأی می دهد که سقوط دلار مشابه قطعنامه 598 باشد |  آخرین خبرها


5fa4f33615341_2020-11-06_10-24

یکی از اعضای هیئت عالی بورس اوراق بهادار تأثیر انتخابات آمریکا بر اقتصاد ایران را پیش بینی کرد: بایدن باید به سقوط دلار رأی دهد تا مشابه قطعنامه 598 باشد.

شاهین چراگی در توییتر خود نوشت:

هم ترامپ و هم بایدن به دنبال توافق با ایران هستند. اگر ترامپ انتخاب شد ، نگران نباشید. اما اگر بایدن پیروز شود و او به برجام برگردد ، جدا از حجم و رشد نقدینگی در کشور ، سقوط ارزش پول ، مشابه شرایط قطعنامه 598 ، اجتناب ناپذیر است.

یکی از اعضای هیئت عالی بورس اوراق بهادار تأثیر انتخابات آمریکا بر اقتصاد ایران را پیش بینی کرد: بایدن باید به سقوط دلار رأی دهد تا مشابه قطعنامه 598 باشد.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5fa4f33615341_2020-11-06_10-24

شاهین چراگی در توییتر خود نوشت:

هم ترامپ و هم بایدن به دنبال توافق با ایران هستند. اگر ترامپ انتخاب شد ، نگران نباشید. اما اگر بایدن پیروز شود و او به برجام برگردد ، جدا از حجم و رشد نقدینگی در کشور ، سقوط ارزش پول ، مشابه شرایط قطعنامه 598 ، اجتناب ناپذیر است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>