با فهمیدن اینکه دوست 38 ساله ام با خواهرم دوست شده است ، او را با چکش کشتم

[ad_1]


ماموران در صحنه جنایت جسد مرد جوانی را پیدا کردند که با پتک به سر او اصابت کرد.

[ad_2]

مطالب جدید  حکم دیوان عالی کشور محترمانه است ، اما من برای همیشه می گویم که قتل میترا یک استاد شبه عمدی بود! / فیلم