بدن سالم یک دختر 500 ساله! / فیلم | آخرین خبرها

بدن سالم یک دختر 500 ساله!  / فیلم |  آخرین خبرها


5fb285788ef53_2020-11-16_17-28

بدن دختر نوجوان 500 سال بعد سالم اعلام شد.

خوانیتا لا دونچلو دختر نوجوانی است که یخ زده پیدا شده است. عجیب ترین چیز این است که 500 سال پیش یخ زده است. امپراتوری اینکا (1438-1533) یک امپراتوری بومی (هند) در آمریکای جنوبی بود.

به گفته دانشمندان ، این دختر اینکایی حدود 500 سال پیش در طی مراسمی مهم پس از استفاده منظم از داروها و الکل (احتمالاً برای کاهش درد ناشی از کمبود اکسیژن) قربانی شد.

وی در آرژانتین ، در ارتفاعات آتشفشان لولایالاکا ، به همراه اجساد کودکان دیگر در مکانی پیدا شد که به نظر می رسد قربانی تمدن باستانی شده است.

حدود 500 سال پیش در آند ، که ویرجین نامیده می شد ، به خدایان قربانی شد. دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که وی و سایر کودکان در کوه باقی مانده و از سرما مردند.

بدن دختر نوجوان 500 سال بعد سالم اعلام شد.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

خوانیتا لا دونچلو دختر نوجوانی است که یخ زده پیدا شده است. عجیب ترین چیز این است که 500 سال پیش یخ زده است. امپراتوری اینکا (1438-1533) یک امپراتوری بومی (هند) در آمریکای جنوبی بود.

به گفته دانشمندان ، این دختر اینکایی حدود 500 سال پیش در طی مراسمی مهم پس از استفاده منظم از داروها و الکل (احتمالاً برای کاهش درد ناشی از کمبود اکسیژن) قربانی شد.

وی در آرژانتین ، در ارتفاعات آتشفشان لولایالاکا ، به همراه اجساد کودکان دیگر در مکانی پیدا شد که به نظر می رسد قربانی تمدن باستانی شده است.

حدود 500 سال پیش در آند ، که ویرجین نامیده می شد ، به خدایان قربانی شد. دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که وی و سایر کودکان در کوه باقی مانده و از سرما مردند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>