بهره برداری از 2 محل دفن زباله در یاقوت کبود | آخرین خبرها

بهره برداری از 2 محل دفن زباله در یاقوت کبود |  آخرین خبرها


5fb2ab579e59a_2020-11-16_20-09

شهردار اهواز در خصوص محل دفن زباله صفیرا گفت: تاکنون در اهواز محل دفن زباله داشته ایم و اکنون دو دوربین دیگر نیز آماده می کنیم که تا پایان سال کار می کنند.

شهردار اهواز در خصوص محل دفن زباله صفیرا گفت: تاکنون در اهواز محل دفن زباله داشته ایم و اکنون دو دوربین دیگر نیز آماده می کنیم که تا پایان سال کار می کنند.

موسی شاییری ، شهردار اهواز ، یکشنبه شب در یک برنامه گفتگوی ویژه از شبکه استانی خوزستان گفت: اهواز مشکلات زیادی دارد ، ما می دانیم که مشکلات زیادی به دلیل مشکلات زیرساختی و تجمع مشکلات طی سالهای گذشته وجود دارد. .

وی افزود: در مورد جمع آوری زباله ، زباله ها گاهی اوقات تا پنج برابر در مرکز شهر جمع می شوند اما به دلیل وجود مراکز تجاری میزان زباله تولیدی زیاد است.

بخشی از مشکل جمع آوری زباله مشکل عدم تفکیک زباله است ، در این راستا اقدامات در نظر گرفته شده ، برنامه ای برای جداسازی زباله تهیه شده است که به زودی اعلام خواهد شد.

این شاعر گفت: در مورد سایت یاقوت کبود ، باید بگویم که از ابتدای انقلاب یک محفظه زباله داشته ایم و اکنون همزمان 2 اتاق را آماده می کنیم که تا پایان سال راه اندازی شوند.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای رفع مشکل سیل گفت: یک پروژه مشترک با ABFA راه اندازی شده است که بالغ بر 400 نقطه بحرانی و 57 نقطه فوق بحرانی است ، برخی از برنامه های اجرایی مشترک ما با ABFA تا اواسط دسامبر ادامه دارد ، اما این پروژه ها به طور کامل از بین رفته است. در سیلاب ، اما مقدار آب باقی مانده در معابر کاهش می یابد.

شهردار اهواز گفت: سال گذشته 3 میلیون متر مربع مساحت گذاشتیم ، اگرچه کم نیست اما شهر اهواز بیش از این نیاز دارد.

وی ادامه داد: در سال 93 تا 95 حدود 5 هزار میلیارد تن از سهم کلانشهر اهواز هزینه آلودگی را تشکیل داده است که پرداخت نشده است و این یک مشکل پیچیده است که باید رفع شود.

این شاعر در مورد آخرین وضعیت مترو اهواز گفت: مترو مسئله دشواری است اما روند قانونی اخراج کیسون ادامه دارد و قرارگاه حاتم به زودی کارگاه خود را برای شروع کار مجهز می کند.

شهردار اهواز در خصوص محل دفن زباله صفیرا گفت: تاکنون در اهواز محل دفن زباله داشته ایم و اکنون دو دوربین دیگر نیز آماده می کنیم که تا پایان سال کار می کنند.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5fb2ab579e59a_2020-11-16_20-09

شهردار اهواز در خصوص محل دفن زباله صفیرا گفت: تاکنون در اهواز محل دفن زباله داشته ایم و اکنون دو دوربین دیگر نیز آماده می کنیم که تا پایان سال کار می کنند.

موسی شاییری ، شهردار اهواز ، یکشنبه شب در یک برنامه گفتگوی ویژه از شبکه استانی خوزستان گفت: اهواز مشکلات زیادی دارد ، ما می دانیم که مشکلات زیادی به دلیل مشکلات زیرساختی و تجمع مشکلات طی سالهای گذشته وجود دارد. .

وی افزود: در مورد جمع آوری زباله ، زباله ها گاهی اوقات تا پنج برابر در مرکز شهر جمع می شوند اما به دلیل وجود مراکز تجاری میزان زباله تولیدی زیاد است.

بخشی از مشکل جمع آوری زباله مشکل عدم تفکیک زباله است ، در این راستا اقدامات در نظر گرفته شده ، برنامه ای برای جداسازی زباله تهیه شده است که به زودی اعلام خواهد شد.

این شاعر گفت: در مورد سایت یاقوت کبود ، باید بگویم که از ابتدای انقلاب یک محفظه زباله داشته ایم و اکنون همزمان 2 اتاق را آماده می کنیم که تا پایان سال راه اندازی شوند.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای رفع مشکل سیل گفت: یک پروژه مشترک با ABFA راه اندازی شده است که بالغ بر 400 نقطه بحرانی و 57 نقطه فوق بحرانی است ، برخی از برنامه های اجرایی مشترک ما با ABFA تا اواسط دسامبر ادامه دارد ، اما این پروژه ها به طور کامل از بین رفته است. در سیلاب ، اما مقدار آب باقی مانده در معابر کاهش می یابد.

شهردار اهواز گفت: سال گذشته 3 میلیون متر مربع مساحت گذاشتیم ، اگرچه کم نیست اما شهر اهواز بیش از این نیاز دارد.

وی ادامه داد: در سال 93 تا 95 حدود 5 هزار میلیارد تن از سهم کلانشهر اهواز هزینه آلودگی را تشکیل داده است که پرداخت نشده است و این یک مشکل پیچیده است که باید رفع شود.

این شاعر در مورد آخرین وضعیت متروی اهواز گفت: مترو مسئله دشواری است اما روند قانونی اخراج کیسون ادامه دارد و قرارگاه خاتم به زودی کارگاه خود را برای شروع کار تجهیز می کند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>