تأثیر زیاد استفاده منظم از “ویتامین D” در کاهش تأثیر بیماری کرونر قلب و مرگ و میر / فیلم

تأثیر زیاد استفاده منظم از "ویتامین D" در کاهش تأثیر بیماری کرونر قلب و مرگ و میر / فیلم


5fb826e40a6eb_2020-11-20_23-58

طبق تحقیقات ، مصرف زیاد ویتامین D به طور قابل توجهی عوارض کرونر و مرگ و میر را کاهش می دهد.

طبق تحقیقات ، مصرف زیاد ویتامین D به طور قابل توجهی عوارض کرونر و مرگ و میر را کاهش می دهد.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>