تأکید شوشی بر جلوگیری از قطع گسترده برق در شهر آخرین خبرها

تأکید شوشی بر جلوگیری از قطع گسترده برق در شهر  آخرین خبرها


5fb90dbf30077_2020-11-21_16-23

در اولین شنبه ماه دسامبر ، نماینده مردم شوشا در مجلس شورای اسلامی با مدیرعامل شرکت توزیع برق خوزستان دیدار کرد.

طبق آخرین اخبار؛ محمد کعبه امیر ، نماینده شاوشا در مجلس شورای اسلامی و سعید رضوانی ، مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استان خوزستان ، با مدیرعامل شرکت توزیع برق شاوشا برای بررسی و رسیدگی به مسائل شهرستان شاوش دیدار کردند.

در این جلسه ، نماینده ساکنان شوشا بر اهمیت ایجاد پست برق ، روشنایی و تقویت سیستم توزیع برای جلوگیری از قطع گسترده برق در شهر تأکید کرد.

در اولین شنبه ماه دسامبر ، نماینده مردم شوشا در مجلس شورای اسلامی با مدیرعامل شرکت توزیع برق خوزستان دیدار کرد.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5fb90dbf30077_2020-11-21_16-23

طبق آخرین اخبار؛ محمد کعبه امیر ، نماینده شاوشا در مجلس شورای اسلامی و سعید رضوانی ، مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استان خوزستان ، با مدیرعامل شرکت توزیع برق شاوشا برای بررسی و رسیدگی به مسائل شهرستان شاوش دیدار کردند.

در این جلسه ، نماینده ساکنان شوشا بر اهمیت ایجاد پست برق ، روشنایی و تقویت سیستم توزیع برای جلوگیری از قطع گسترده برق در شهر تأکید کرد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>