تسخیر سپاه توسط یک ناو خارجی حامل سوخت قاچاق / فیلم | آخرین خبرها

تسخیر سپاه توسط یک ناو خارجی حامل سوخت قاچاق / فیلم |  آخرین خبرها


5fb7edc3bcc6b_2020-11-20_19-54

نیروی دریایی سپاه در جریان قاچاق سوخت ، یک ناو خارجی را که در زیر پرچم پاناما در حال قایقرانی بود ، توقیف کرد. این شناور حامل بیش از 300000 لیتر سوخت قاچاق بود.

نیروی دریایی سپاه در جریان قاچاق سوخت ، یک ناو خارجی را که در زیر پرچم پاناما در حال قایقرانی بود ، توقیف کرد. این شناور حامل بیش از 300000 لیتر سوخت قاچاق بود.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>