تصمیمات عجولانه و ناسازگاری رهبران نیرو ، اختلاف طبقاتی را افزایش داده است آخرین خبرها

تصمیمات عجولانه و ناسازگاری رهبران نیرو ، اختلاف طبقاتی را افزایش داده است  آخرین خبرها


5fa40e5c7aa71_2020-11-05_18-08

وزیر اقتصاد و دارایی پیشین گفت: درآمد کشور به دلیل تحریم های آمریکا دچار افت شدیدی شده است و حتی اروپا و کشورهایی مانند روسیه و چین نیز تحریم هایی را اعمال می کنند.

مسعود کرباسیان در مصاحبه با فاری خبر گفت: تصمیمات عجولانه و ناهماهنگی رهبران نیروها باعث افزایش اختلاف در کلاس ها شده است.
خانوارها و مردم از اختلاف درآمد و هزینه رنج می برند و در تلاشند تا زندگی خود را تأمین کنند. درآمد این کشور به دلیل تحریم های شدید آمریکا به شدت کاهش یافته است.
وی افزود حتی اروپا و کشورهایی مانند روسیه و چین نیز تحریم هایی را اعمال می کنند. همه تقصیرها به گردن دولت نیست.

وزیر اقتصاد و دارایی پیشین گفت: درآمد کشور به دلیل تحریم های آمریکا دچار افت شدیدی شده است و حتی اروپا و کشورهایی مانند روسیه و چین نیز تحریم هایی را اعمال می کنند.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

مسعود کرباسیان در مصاحبه با فاری خبر گفت: تصمیمات عجولانه و ناهماهنگی رهبران نیروها باعث افزایش اختلاف در کلاس ها شده است.
خانوارها و مردم از اختلاف درآمد و هزینه رنج می برند و در تلاشند تا زندگی خود را تأمین کنند. درآمد این کشور به دلیل تحریم های شدید آمریکا به شدت کاهش یافته است.
وی افزود حتی اروپا و کشورهایی مانند روسیه و چین نیز تحریم هایی را اعمال می کنند. همه تقصیرها به گردن دولت نیست.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>