تصویری دردناک از استان بدون بستر خرده ریزها / عروسی شلوغ در فارس بدون ماسک / فیلم

تصویری دردناک از استان بدون بستر خرده ریزها / عروسی شلوغ در فارس بدون ماسک / فیلم

[ad_1]

5f9c3bb49b183_2020-10-30_19-43

برگزاری عروسی با جمعیت متراکم در استان فارس ، علیرغم توصیه های مکرر کادر پزشکی و کارشناسان برای پیروی از پروتکل های بهداشتی و جلوگیری از تجمع مردم ، بسیاری از پزشکان و مردم را تحت تأثیر قرار داده است.

این جشن در فارس برگزار می شود و وضعیت بیمارستان شیراز-کرونا-مرکز و سایر مراکز درمانی استان در وضعیت وخیمی قرار دارد.

با این حال ، برخی از افراد ، با توجه کم به هشدارها ، جشن هایی را برگزار می کنند ، در حالی که این اجتماع شادی می تواند به عزاداری تبدیل شود.

برگزاری عروسی با جمعیت زیاد در استان فارس ، علیرغم توصیه های مکرر کادر پزشکی و کارشناسان برای پیروی از پروتکل های بهداشتی و جلوگیری از جمع آوری افراد ، پزشکان و مردم بسیاری را تحت تأثیر قرار داده است.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

این جشن در فارس برگزار می شود و وضعیت بیماری شیراز-کرونا و سایر مراکز درمانی این استان در وضعیت وخیمی قرار دارد.

با این حال ، برخی از افراد ، با توجه کم به هشدارها ، جشن هایی را برگزار می کنند ، در حالی که این اجتماع شادی می تواند به عزاداری تبدیل شود.

[ad_2]

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>