تلاش ترامپ برای پیروزی جادویی مشاور عالی انتخابات ایالات متحده! / فیلم

تلاش ترامپ برای پیروزی جادویی مشاور عالی انتخابات ایالات متحده!  / فیلم


5fa3fb1887c67_2020-11-05_16-46

پل وایت ، مشاور دونالد ترامپ در آخرین تلاش ترامپ برای پیروزی در انتخابات ایالات متحده ، با اتفاقی عجیب ، جادوی پیروزی ترامپ در انتخابات را علناً ذکر کرد.

پاول وایت مشاور دونالد ترامپ در آخرین تلاش ترامپ برای پیروزی در انتخابات ایالات متحده ، با اتفاقی عجیب ، جادوی پیروزی ترامپ در انتخابات را علناً ذکر کرد.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>