تنوع مردم از چه زمانی آغاز می شود؟ | آخرین خبرها

تنوع مردم از چه زمانی آغاز می شود؟  |  آخرین خبرها


5fb77ca28cf2e_5fb77ca28cf31

روان درمانگر علت و زمان تنوع را در افراد توضیح داد.

ماریان محمدیان با بیان تفاوت خیانت و جستجوی تنوع اظهار داشت: خیانت شامل احساسات انسانی است و این با علائمی مانند توجه کمتر به همسر یا توجه بیش از حد ، عشق و فدیه عاطفی و مالی همراه است ، اما در جستجوی تنوع از همان ابتدا او رفتارهایی دارد که حتی همسرش ویژگی های شخصی را در نظر می گیرد ، به عنوان مثال ، مردی می گوید از همان ابتدا وقت بیشتری را با دوستانش می گذراند.

محمد گفت: مشکلات افرادی که برای تنوع تلاش می کنند از نوجوانی آغاز می شود و اگر والدین به موقع در مورد آن اطلاعات کسب کنند ، می توانند از بروز مشکلات جدید جلوگیری کنند. به عنوان مثال ، در دوره نوجوانی ، افرادی که تنوع می خواهند ، از دوستان خود بسیار مراقبت می کنند ، احساسات بالایی می خواهند و شروع به هنجار شکنی می کنند.

این روان درمانگر توضیح داد که چرا و از کجا مردم به دنبال تنوع گشتند.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5fb77ca28cf2e_5fb77ca28cf31

مرجان محمدیان با بیان تفاوت خیانت و جستجوی تنوع اظهار داشت: خیانت احساسات فرد را درگیر می کند و این با علائمی مانند توجه کمتر به همسر یا توجه بیش از حد ، عشق و رستگاری عاطفی و مالی همراه است اما از همان ابتدا در جستجوی تنوع است. او رفتارهایی دارد که حتی همسرش خصوصیات شخصی را در نظر می گیرد ، به عنوان مثال ، مردی می گوید از همان ابتدا وقت بیشتری را با دوستانش می گذراند.

محمدیان گفت: مشکلات افرادی که برای تنوع تلاش می کنند از سنین نوجوانی آغاز می شود و اگر والدین به موقع در مورد آن اطلاعات کسب کنند می توانند از بروز مشکلات جدید جلوگیری کنند. به عنوان مثال ، در دوره نوجوانی ، افرادی که تنوع می خواهند ، به دوستان خود بسیار اهمیت می دهند ، احساسات بالایی می خواهند و شروع به هنجار شکنی می کنند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>