توصیه حاج قاسم به دخترش قبل از شهادت / فیلم | آخرین خبرها

توصیه حاج قاسم به دخترش قبل از شهادت / فیلم |  آخرین خبرها


5fb784150bff5_2020-11-20_12-23

زینب سلیمانی ، فرزند شهید حاج قاسم سلیمانی ، با اشاره به توصیه های پدرش قبل از شهادت ، فیلمی از حماسه خوانی شعر این شهید بزرگوار را منتشر کرد.

همزمان با ساعت شهادت سرلشکر حاج کاظم سلیمانی 1:20 جمعه صبح، سینب سلیمانی، دختر سردار سلیمانی ، با یادآوری پدر شهید ، ویدئویی از سخنرانی وی را با یادداشت در صفحه شخصی خود در توییتر منتشر کرد که در زیر مشاهده می کنید.

پدر عزیز! هنوز صدای تو گوشم زمزمه می کرد که تو چشامو نگاه کردی و گفتی بابا ایان از چی می ترسی دختر؟ از ضرب و شتم؟ من برای فداکاری هستم؛ آفرین! ایمان خود را تقویت کن بابا جان و با خدا معامله کن …

زینب سلیمانی ، فرزند شهید حاج قاسم سلیمانی ، با اشاره به توصیه های پدرش قبل از شهادت ، فیلمی از حماسه خوانی شعر این شهید بزرگوار را منتشر کرد.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

همزمان با ساعت شهادت سرلشکر حاج کاظم سلیمانی 1:20 جمعه صبح، سینب سلیمانی، دختر سردار سلیمانی ، با یادآوری پدر شهید ، ویدئویی از سخنان وی را با یادداشت در صفحه شخصی خود در توییتر منتشر کرد که در زیر مشاهده می کنید.

پدر عزیز! هنوز صدای تو گوشم زمزمه می کرد که تو چشامو نگاه کردی و گفتی بابا ایان از چی می ترسی دختر؟ از ضرب و شتم؟ من برای فداکاری هستم؛ آفرین! ایمان خود را تقویت کن بابا جان و با خدا معامله کن …

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>