تولید مخمر مرطوب برای اولین بار در خوزستان / تولید 15000 تن مخمر در سال از اهداف شرکت تولید مخمر و الکل رازی است

[ad_1]


بر اساس اخبار فوری به نقل از روابط عمومی

[ad_2]

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>