توییت احمدی نژاد خطاب به رئیس جمهور فرانسه آخرین خبرها

توییت احمدی نژاد خطاب به رئیس جمهور فرانسه  آخرین خبرها


5f9c58fb60176_2020-10-30_21-48

رئیس جمهور سابق ایران در توییتر انگلیس به وقایع اخیر فرانسه و اظهارات ضد اسلامی رئیس جمهور این کشور واکنش نشان داد.

احمدی نژاد نوشت: امانوئل مکرون! آیا در دوران عزم جهانی برای کنار گذاشتن تعصبات نژادی ، جغرافیایی و مذهبی و استقرار جهان بشری ، آیا تولید مثل جنگ مذهبی به نشان دادن واکنش آشکار و توهین به مردم فرانسه و انسان در جهان کمک نمی کند؟

رئیس جمهور سابق ایران در توییتر انگلیس به وقایع اخیر فرانسه و اظهارات ضد اسلامی رئیس جمهور این کشور واکنش نشان داد.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5f9c58fb60176_2020-10-30_21-48

احمدی نژاد نوشت: امانوئل مکرون! آیا در دوران عزم جهانی برای کنار گذاشتن تعصبات نژادی ، جغرافیایی و مذهبی و استقرار جهان بشری ، آیا تولید مثل یک جنگ مذهبی به نشان دادن واکنش آشکار و توهین به مردم فرانسه و انسان در جهان کمک نمی کند؟

منبع: کانال رسمی پایگاه اطلاع رسانی محمود احمدی نژاد

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>