جعل امام زمان در ماهشرا / عکس | آخرین خبرها

جعل امام زمان در ماهشرا / عکس |  آخرین خبرها


5f9effab52143_2020-11-01_22-04

مدعی جعلی که در ماهشارا زندگی می کرد توسط پلیس دستگیر شد.

این مرد با لباس شگفت انگیز و با تاکسی در مزرعه است ماهشاربا ظاهر شدن ، اعلام كرد كه امام زمان (عج) وجود دارد و كمي در ميان مردم صحبت كرد ، با تاكسي تاكي جاي خود را ترك كرد.

IMG-20201031-WA0001

امام زمان به دروغ دستگیر شد

این مرد یک ساعت بعد است دستگیر شد و اکنون با نهادهای مربوطه است.

مدعی جعلی که در ماهشارا زندگی می کرد توسط پلیس دستگیر شد.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5f9effab52143_2020-11-01_22-04

این مرد با لباس شگفت انگیز و در یک تاکسی در مزرعه است ماهشاربا ظاهر شدن ، اعلام كرد كه امام زمان (عج) وجود دارد و كمي در ميان مردم صحبت كرد ، با تاكي محل خود را ترك كرد.

IMG-20201031-WA0001

امام زمان به دروغ دستگیر شد

این مرد یک ساعت بعد است دستگیر شد و اکنون با نهادهای مربوطه است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>