جلسه فوری استاندار در مورد تعطیلی تهران

جلسه فوری استاندار در مورد تعطیلی تهران


5f9c5aeb5a3d4_2020-10-30_21-56

به گفته منابع خبری ، به زودی جلسه ای با استاندار تهران برای بستن این شهر برای کنترل گسترش تاج برگزار می شود.

حمیدرضا گودرزی معاون استاندار تهران گفت: بر اساس تصمیم کمیته بهداشت استان تهران مبنی بر تعطیلی دو هفته ای استان تهران برای کنترل شیوع ویروس کرونا ، بزودی جلسات فوری با حضور استاندار تهران برگزار می شود.
اطلاعات و تصمیم گیری نهایی در این زمینه به زودی به اطلاع شهروندان خواهد رسید.

به گفته منابع خبری ، به زودی جلسه ای با استاندار تهران برای بستن این شهر برای کنترل گسترش تاج برگزار می شود.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5f9c5aeb5a3d4_2020-10-30_21-56

حمیدرضا گودرزی معاون استاندار تهران گفت: طبق تصمیم کمیته بهداشت استان تهران مبنی بر تعطیلی دو هفته ای استان تهران برای نظارت بر شیوع ویروس کرونا ، بزودی جلسات فوری با حضور استاندار تهران برگزار می شود.
اطلاعات و تصمیم گیری نهایی در این زمینه به زودی به اطلاع شهروندان خواهد رسید.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>