حدود 7000 بیمار جدید کرونر قلب شناسایی شدند / تعداد کشته شدگان هنوز در اوج است

حدود 7000 بیمار جدید کرونر قلب شناسایی شدند / تعداد کشته شدگان هنوز در اوج است

[ad_1]


دکتر سیما سادات لری گفت: از دیروز تا امروز ، 27 نوامبر 2016 ، و بر اساس معیارهای تشخیصی نهایی 6 هزار.

[ad_2]

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>