حدود 7000 بیمار جدید کرونر قلب شناسایی شدند / تعداد کشته شدگان هنوز در اوج است

[ad_1]


دکتر سیما سادات لری گفت: از دیروز تا امروز ، 27 نوامبر 2016 ، و بر اساس معیارهای تشخیصی نهایی 6 هزار.

[ad_2]

خبرهای ncfst
مطالب جدید  این خیانت به ملت ، شکست تحریم ها یا تأخیر و سوزاندن فرصت ها چیست؟!