حرکات غیرمعمول و عجیب باخمان هاشم اخبار فوری

حرکات غیرمعمول و عجیب باخمان هاشم  اخبار فوری


5fb6578f02cd0_2020-11-19_15-01

هنگام خداحافظی باخمان هاشمی حرکات غیرمعمول و عجیبی را روی آنتن زنده انجام می دهد.

هنگام خداحافظی باخمان هاشمی حرکات غیرمعمول و عجیبی را روی آنتن زنده انجام می دهد.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>