حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده چقدر خواهد بود؟ | آخرین خبرها

حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده چقدر خواهد بود؟  |  آخرین خبرها


5fb7d177c040f_5fb7d177c0413

معاون امور اقتصادی و بودجه سازمان برنامه و بودجه از افزایش حقوق مستمری بگیران و کارمندان دولت در سال آینده خبر داد.

سید حمید پورمحمدی درباره افزایش حقوق کارمندان دولت و همچنین بازنشستگان گفت: حقوق کارمندان و بازنشستگان با افزایش 25 درصدی در بودجه سال آینده لحاظ می شود.

براساس این گزارش ، قرار است لایحه بودجه در تاریخ 4 دسامبر به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. وی همچنین درمورد تصمیم فروش نفت در بودجه ای 1400 تومانی که 650 هزار بشکه تخمین زده می شود صحبت کرد که پیش بینی می شود بشکه ای 40 دلار باشد.

بودجه

محمد بیکر نباهت ، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز اعلام کرد که ارزش دلار در بودجه سال آینده 11 هزار و 500 تن است. سخنان مفصل معاون وزیر امور اقتصادی و بودجه سازمان برنامه و بودجه درباره آخرین تصمیمات گرفته شده در بودجه سال آینده را بخوانید.

معاون امور اقتصادی و بودجه سازمان برنامه و بودجه از افزایش حقوق مستمری بگیران و کارمندان دولت در سال آینده خبر داد.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5fb7d177c040f_5fb7d177c0413

سید حمید پورمحمدی درباره افزایش حقوق کارمندان دولت و همچنین بازنشستگان گفت: حقوق کارمندان و بازنشستگان با افزایش 25 درصدی در بودجه سال آینده لحاظ می شود.

براساس این گزارش ، قرار است لایحه بودجه در تاریخ 4 دسامبر به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. وی همچنین درمورد تصمیم فروش نفت در بودجه ای 1400 تومانی که 650 هزار بشکه تخمین زده می شود صحبت کرد که پیش بینی می شود بشکه ای 40 دلار باشد.

بودجه

محمد بیکر نباهت ، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز اعلام کرد که ارزش دلار در بودجه سال آینده 11 هزار و 500 تن است. سخنان مفصل معاون وزیر امور اقتصادی و بودجه سازمان برنامه و بودجه درباره آخرین تصمیمات گرفته شده در بودجه سال آینده را بخوانید.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>