داستان تصویر حاشیه ای توزیع بادمجان توسط امام جمعه آخرین خبرها

[ad_1]

5fb962ef657b4_5fb962ef657ba

امام جمعه سعدآبادا از دشتستان گفت: ازدیاد بادمجان ها ، که تصویر آنها در فضای مجازی خبرساز شد ، به عنوان یک بسته معیشتی نیست ، بلکه یک تشکر از کشاورزی است که بخشی از محصولات را به نیازمندان روستا می دهد.

Hodjaleslam علیرضا کشاورز برگاهی گفت: از Basidi بازدید کنید و تلاش های آنها را در مورد همه موارد مربوط به شیوع ضد عفونی کننده جاده ها و خانه ها در تاج ، به ویژه منازل افراد در معرض بیماری و نیاز به جمع آوری و توزیع معیشت یادداشت کنید. در مسجد روستای نظر آقا.

وی یادآور شد: علاوه بر این برنامه ، برای بزرگداشت و تشویق کشاورز با سخاوت خود ، برخی از محصولات بادمجان خود را به خانواده های نیازمند و همچنین باسیست هایی که جمع آوری کرده و به روستا منتقل و به روستا تحویل داده اند ، تهیه کرد. افراد نیازمند تلاش کردند. با دوستان دیگر به سراغ آنها آمدیم.

کشاورز برقعی ادامه داد: “هیچ برنامه ای برای نامگذاری توزیع یا تحویل معیشت وجود نداشت ، اما ما یکی دو بسته دادیم تا مردم را به دادن زکات و هزینه آن کار ، به ویژه برای محصولات کشاورزی به چند نیازمند ، ترغیب کنیم.”

وی افزود: علاوه بر تمام این برنامه ها ، بسیجیان 100 بسته برنج و روغن برای نیازمندان جمع آوری و تهیه كردند كه در شب های آینده توزیع می شود.

یکی از اعضای شورای دهکده اسلامی نظرآقا نیز گفت: امام جمعه سعدآباد که به جلسه ای در روستا دعوت شده و در مسجد حضور یافته بود ، پس از اقامه نماز مغرب و ایشی به احترام این کشاورز که غروب خورشید محصول خود را به عنوان کالا پرداخت کرد او بسته را به م believeمنان بی بضاعت داد.

ایرج نظری افزود: هیچ برنامه ای به نام توزیع یا توزیع معیشت یا مانور ارتباطی وجود نداشت ، فقط چند جوان که این محصولات را بسته بندی کردند ، این تصاویر را گرفتند و به دست آوردند.

وی گفت: ساکنان خیرخواه و نوع دوست روستای نظرآقا مدت هاست که نیازمندان را دستگیر و کمک می کنند و از ابتدای شیوع این بیماری بارها بسته های کمک م ofمنانه به نیازمندان توزیع کرده اند.

امام جمعه سعدآبادا از دشتستان گفت: توزیع بادمجان ها که تصویر آن در فضای مجازی خبرساز شده است ، به عنوان یک بسته معیشتی نیست ، بلکه به عنوان ارزیابی کشاورزی است که بخشی از محصولات را به نیازمندان روستا داده است.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5fb962ef657b4_5fb962ef657ba

Hodjaleslam علیرضا کشاورز برگاهی گفت: از بازدید Basidi و تجلیل از تلاشهای آنها در مورد همه موارد مربوط به شیوع ضد عفونی کننده راهها و خانه ها در تاج ، به ویژه منازل افراد در معرض بیماری و نیاز به جمع آوری و توزیع معیشت در این روزها ، ما در مسجد روستای نظر آقا حضور یافت.

وی یادآور شد: علاوه بر این برنامه ، برای بزرگداشت و تشویق سخاوتمندانه کشاورز ، برخی از محصولات بادمجان خود را به خانواده های نیازمند و همچنین به باسیست هایی که جمع آوری و تحویل روستا داده و به روستا تحویل داده اند ، منتقل کرد. افراد نیازمند تلاش کردند. با دوستان دیگر به سراغ آنها آمدیم.

کشاورز برقعی ادامه داد: “هیچ برنامه ای برای نامگذاری توزیع یا تحویل معیشت وجود نداشت اما ما یکی دو بسته دادیم تا مردم را به دادن زکات و هزینه این کار به ویژه برای محصولات کشاورزی به چند نیازمند مردم ترغیب کنیم.”

وی افزود: علاوه بر تمام این برنامه ها ، بسیجیان 100 بسته برنج و روغن برای نیازمندان جمع آوری و آماده كرده اند كه در شب های آینده توزیع می شود.

یکی از اعضای شورای اسلامی روستای نظرآقا نیز گفت: کتاب نماز جمعه سعدآباد که به جلسه ای در روستا دعوت شده و در مسجد حضور یافته بود ، پس از اقامه نماز مغرب و عشا به احترام این کشاورز که زکات محصول خود را به عنوان کالا پرداخت کرد. او بسته را به م believeمنان بی بضاعت داد.

ایرج نظری افزود: هیچ برنامه ای تحت عنوان توزیع یا توزیع معیشت یا مانور ارتباطی وجود نداشت ، فقط چند جوان که این محصولات را بسته بندی کردند ، این تصاویر را گرفتند و به دست آوردند.

وی گفت: ساکنان خیرخواه و نوع دوست روستای نظرآقا مدت هاست که نیازمندان را دستگیر و کمک می کنند و از ابتدای شیوع این بیماری بارها بسته های کمک م ofمنانه به نیازمندان توزیع کرده اند.

[ad_2]