داستان نوید محمدزاده درباره “وضعیت مردم ایران” یا در ترامپ یا بایدن

داستان نوید محمدزاده درباره "وضعیت مردم ایران" یا در ترامپ یا بایدن


5fa37c6c33e31_2020-11-05_07-45

بازیگر “برای روز و روز” به نتایج انتخابات آمریکا واکنش نشان داد.

نوید محمدزاده در یکی از نقشه ها تصویری از خود درباره “وضعیت مردم ایران” در صورت انتخاب ترامپ یا بایدن را توصیف کرد.

بازیگر “برای روز و روز” به نتایج انتخابات آمریکا واکنش نشان داد.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5fa37c6c33e31_2020-11-05_07-45

نوید محمدزاده در یکی از نقشه ها تصویری از خود درباره “وضعیت مردم ایران” در صورت انتخاب ترامپ یا بایدن را توصیف کرد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>