داستان های قمار آنلاین آخرین خبرها

داستان های قمار آنلاین  آخرین خبرها

[ad_1]

5fbfff2632867_2020-11-26_22-46

کانونی از افراد بی کفایت که پول مردم ایران را به اسم قمار می مکند و تحت این تحریم ها او را از کشور بیرون می کنند. و همه اینها بدون همکاران ایرانی و دست پشتیبان آنها در ایران غیرممکن است.

کانونی از افراد بی کفایت که پول مردم ایران را به اسم قمار می مکند و تحت این تحریم ها او را از کشور بیرون می کنند. و همه اینها بدون همکاران ایرانی و دست پشتیبان آنها در ایران غیرممکن است.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

[ad_2]

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>