درباره سریال "وزیر گامبی"این زندگی است که باید برای آن بپردازید ، نه استعداد
وزیر گامبی ، محبوب ترین مینی سریال این روزهای نتفلیکس که از نظر منتقدان جهانی نیز امتیاز نسبتاً بالایی کسب کرد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>